10. nov, 2017

Hot dogs

Som mor, så datter 😉 Opplading før jakt i morgon 👌