10. nov, 2017

Hot dogs

Som mor, så datter πŸ˜‰ Opplading før jakt i morgon πŸ‘Œ